Hjem - Lions Tune

Menu

Vi hjælper

Lokal støtte

Fest for Tunes pensionister
På det lokale plan holder vi hvert år i februar en stor fest for Tunes pensionister, det foregår i Tune Skoles Gymnastiksal, med smørrebrød, øl og snaps, underholdning og endelig en svingom, lidt lodtrækning er der også sat tid af til, det er et rigtigt tilløbsstykke, festen bliver besøgt af omkring 200 pensionister, Tunes lokale musiker "Knasten" trakterer det medbragte orgel og synger en sang fra de varme lande, en masse skålsange kan han også, så der er fuld fart på fra start til slut. En rigtig god og populær aktivitet.

Til at begynde med hed festen "Pensionistfest", men efter som vi løver nu i mange tilfælde er ældre end pensionisterne, er vi blevet enige om at kalde den "Vinterfest", det føler vi er mere korrekt

   

Anden støtte
Vi støtter også Idrætsforeningen, spejderne, ungdomsklubberne og børneinstitutionerne, tit på den måde at vi benytter os af deres arbejdskraft i forbindelse med vore arrangementer mod en passende betaling, en slags hjælp til selvhjælp.

Et relativt nyt projekt "Café Ung i Tune", har også vor bevågenhed, det er et rigtig godt projekt, som vi kan være stolte af at være en del af.

Vort seneste store støtteprojekt til Idrætsforeningen var en handicaplift fra Hal 1 til Hal 2, som vi sponserede med 50.000 kr.

Følg Lions