Hjem - Lions Tune

Menu

Juletombola

Juletombola

Hvert år, de sidste tre dage op til jul, har vi på butikstorvet parkeret vores tombolavogn.

Det er sådan, at folk, ihvert fald alle dem, der har boet i Tune gennem rigtig mange år, forventer at den står der, den hører til dér op til jul, og de synes, der er noget forkert, hvis den er væk.

Vores tombolaspecialist har, efter den seneste, jul bedt om at blive afløst, og det har man taget efterretteligt, der blev indsat en ny formand, og ved juletid var alt klappet og klart til opstilling i vognen, som man den 21. december ville hente og stille op på parkeringspladsen, men så var vognen væk!!!

Ukendte gerningsmænd havde i nattens mulm og mørke fjernet den. Nu var gode dyr rådne, men en behjertet mand havde en salgsvogn, som han brugte til salg af pattegrise, den fik vi lov at låne, og tombolaen blev en succes som sædvanligt. Nu må vi så se hvordan tombolaen bliver fremover, for vognen er stadig ikke kommet til veje.

Tombolaen er ellers en rigtig god aktivitet, som vi hygger os meget med, og det håber vi, vi kan komme til igen.

Men sådan er det dog ikke blevet endnu, et år lykkedes det at låne et ledigt butikslokale, men derefter må  vi nok se i øjnene, at Tombolaen er en saga blot.

Følg Lions