Lions TuneVelkommenHvem er viNæste store aktivitetInternational RelationsYouth ExchangeLokal Støttehvad støtter vi ellersIndkomst AktiviteterSociale Aktiviteter
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Nye medlemmer
Vi har haft den glæde at der er 4 nye emner der har meldt deres interesse for at blive medlem i Lions Tune det er tre damer og en herre. de er: Lise Persson, Ruth Hess Jensen, Karin Kynde og Mogens Therkelsen

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

 

  ANDRE STØTTEPROJEKTER

    udover de mange til dels faste ting vi yder hjælp til, kommer der andre ting ind, ligesom vi jævnligt modtager ansøgninger om støtte til enkelt projekter

 

 

 

Nævnes kan f.eks.   Dansk Handicap Idræts Forbund    handicap idræt     

som vi yder hjælp til på årsbasis, det er ikke store penge det drejer sig om, men mange bække små... o.s.v. 

 

  

Ligeledes giver vi et beløb til det projekt, Beredskabsforbundet kører, som hedder "Projekt Østbørn",

der sørger for, at et antal børn fra de tidligere østlande, fortrinsvis fra særlige områder i  Polen, som stadig er temmelig grå, kan komme til Danmark og opleve en tid, hvor de kan tumle og lege i frie omgivelser, frisk luft og alt det vi har, som vi ikke rigtigt skønner på.

 

 

Vi har de seneste par år ydet støtte til Døve Idræt, og Dansk Blindesamfund, sidstnævnte i forbindelse med projekter på uddannelsescenteret i Fredericia "Fuglsangscenteret", det er et fantastisk sted, som undertegnede har frekventeret nogle gange.

 

En del ansøgninger om studie rejser og den slags bliver også af og til tilgodeset, men støtte til enkeltpersoner ydes kun sjældent..

 

 

Der er de seneste år startet et projekt, der hedder "Café Ubg i Tune", som vi støtter med midler.

Café'en har til huse under det gamle apotek på torv to i Tune Centeret. Det forekommer at være et rigtigt godt projekt,

som kører hver onsdag og vist også om tirsdagen. Om mandagen har de fået lov til at bruge Hal 3 i et vist omfang til boldspil og sådan noget.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark